პორტის/სერვისის გახსნა

პორტის/სერვისის გახსნა

სტუ-ს კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრი საჭიროებისამებრ გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ წვდომა სტანდარტულად დახურულ სერვისებსა და პორტებზე