(+995) 322 36 35 80 / 69 67

სტუ-ს მე-6 კორპუსი, ოთახი 408

Top

სტუ-ს კომპიუტერული ქსელის სტატისტიკა

2011 წელისთვის ინტერნეტის ტრაფიკი შეადგენდა:

გლობალურ – 20Mb/ps download  10Mb/ps upload, ხოლო ლოკალური ტრაფიკი სიმეტრიულ – 100Mb/ps  (ინტერნეტ სერვის პროვაიდერი „გრენა“)

2012 წელისთვის ინტერნეტის ტრაფიკი შეადგენდა:

გლობალურ სიმეტრიულ – 42Mb/ps, ხოლო ლოკალური ტრაფიკი სიმეტრიულ – 100Mb/ps

2013 წელისთვის ინტერნეტის ტრაფიკი შეადგენდა:

გლობალურ – 60Mb/ps download  30Mb/ps upload, ხოლო ლოკალური ტრაფიკი სიმეტრიულ – 200Mb/ps

2014 წელისთვის ინტერნეტის ტრაფიკი შეადგენდა:

გლობალურ სიმეტრიულ – 100Mb/ps, ხოლო ლოკალური ტრაფიკი სიმეტრიულ – 500Mb/ps

2015 წელისთვის ინტერნეტის ტრაფიკი შეადგენდა:

გლობალურ – 150Mb/ps download  100Mb/ps upload, ხოლო ლოკალური ტრაფიკი სიმეტრიულ – 1Gb/ps  + google ქეშირების სერვერებთ

2016 წელისთვის ინტერნეტის ტრაფიკი შეადგენდა:

გლობალურ სიმეტრიულ – 350Mb/ps, ხოლო ლოკალური ტრაფიკი სიმეტრიულ – 1Gb/ps  + google ქეშირების სერვერებთ