(+995) 322 36 35 80 / 69 67

სტუ-ს მე-6 კორპუსი, ოთახი 408

Top
 

Microsoft Office 365 უფასოდ

Microsoft Office 365 უფასოდ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის თანამშრომლებს საშუალება აქვტ უფასოდ მიიღონ Microsoft Office 365.