(+995) 322 36 35 80 / 69 67

სტუ-ს მე-6 კორპუსი, ოთახი 408

Top

ძირითადი სერვისები

სტუ-ს კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრის ძირითადი სერვისები

მიიღეთ წვდომა ლოკალურ და გლობალურ რესურსებთან
გა2მაგებული სისწრაფით
შეამოწმეთ სისწრაფე
q

ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფა

იმისათვის,რომ მიიღოთ Microsoft-ის 200-ზე მეტი ლიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფა და Microsoft-ის სხვადასხვა ტიპის სერვისები უფასოდ, საჭიროა გაიაროთ შემდეგი ნაბიჯები:

q
ელ.ფოსტა

თქვენ აუცილებლად უნდა გქონდეთ სტუ-ს ელ.ფოსტა: saxeli@gtu.ge

q
მოთხოვნა

გამოაგზავნეთ მოთხოვნა store@gtu.ge-ზე

q
ვერიფიკაცია

გაიარეთ ვერიფიკაცია, Microsoft Imagine-ს მიერ გამოგზავნილ ბმულზე

q
აქტივირება

მიიღეთ წვდომა 200-ზე მეტ ლიცენზირებულ პროგრამაზე უფასოდ

სტუ-ს ქსელის სტატისტიკა

2015 წელისთვის ინტერნეტის ტრაფიკი შეადგენდა:
გლობალურ – 150Mb/ps download  100Mb/ps upload, ხოლო ლოკალური ტრაფიკი სიმეტრიულ – 1Gb/ps  + google ქეშირების სერვერებთ

2016 წელისთვის ინტერნეტის ტრაფიკი შეადგენდა:
გლობალურ სიმეტრიულ – 350Mb/ps, ხოლო ლოკალური ტრაფიკი სიმეტრიულ – 1Gb/ps  + google ქეშირების სერვერებთ

სრული სტატისტიკა