ვებ-პრობლემის დაფიქსირება

ვებ-პრობლემის დაფიქსირება

მხოლოდ, სტუ-ს ვებ-სივრცის შემადგენელ სტრუქტურულ ერთეულებს შეგიძლიათ მოგვმართოთ ვებ-პრობლემასთან დაკავშირებით