ონლაინ კავშირი

+995 32 2 36 35 80

სტუ-ს კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრი

ჩვენ შესახებ

კომპიუტერული ქსელის მართვის ცენტრი წარმოადგენს უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც უზრუნველყოფს საუნივერსიტეტო კომპიუტერული ქსელის მხარდაჭერას და შემდგომ განვითარებას, მის კავშირს ინტერნეტის ქსელთან და ინტრანეტის სერვისების მხარდაჭერას. ცენტრის შექმნის მიზანია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კომპიუტერული ქსელის მხარდაჭერა და განვითარება. ცენტრი ახორციელებს სისტემის მართვის ერთიან პოლიტიკას და ხელს უწყობს სასწავლო პროცესში და სამეცნიერო კვლევებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვას.

ჩვენი მომსახურება

ონლაინ განაცხადის ფორმა

თქვენ შეგიძლიათ ონლინში შეავსოთ განაცხადი

speedtest

ნახე ლოკალური საჩქარე